Understanding Curing Time in Building Construction: Insights from IS 456:2000

Introduction In the realm of building construction, one crucial aspect that significantly influences the strength and durability of structures is the curing time. Curing refers to the process of maintaining adequate moisture and temperature conditions to allow concrete to gain its desired strength. In this article, we will delve into the importance of curing time […]

नक्सा पास गर्दा के गर्नुपर्छ र कति समय लाग्छ ?

घर निर्माण गर्ने कार्यको पहिलो खुड्किला भनेको नक्सा डिजाइन तथा आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकामा त्यसलाई पेस गरेर निर्माण अनुमति प्राप्त गर्नु हो। सामान्यतया घर निर्माण गर्ने योजना बनाइरहनुभएको धेरैजसो घरधनी हरु, घर निर्माण साइत गर्ने ५-१० दिन पहिले आफूले चाहेको इन्जिनियरिङ फर्महरुमा गई छिटो भन्दा छिटो नक्सा निर्माण तथा नक्सा पास गराउने सोच समेत राखेको […]